Grant dla sołectwa Brodnia

Gmina Buczek otrzymała dofinansowanie w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. na realizację projektu przez Koło Gospodyń w Brodni w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach otrzymanych środków zostały zakupione sprzęty, które doposażą kuchnię w miejscowej strażnicy OSP, w której mieści się siedziba koła.

Ponadto podczas festynu rodzinnego w dniu 14.08.2023 r. zostało zorganizowane  wydarzenie mające na celu przekazać poszerzyć wiedzę oraz świadomość okolicznych mieszkańców nt. zagrożeń jakie na nas czyhają zarówno na drodze jak i w internecie.

Przedstawiciele Policji przeprowadzili warsztaty z samoobrony oraz z bezpieczeństwa w ruchu drogowym dotyczącego pieszych i rowerzystów. Każdy chętny mógł  uzyskać informacje na temat zapobiegania cyberprzestępczości, zwłaszcza w kręgu osób starszych oraz przemocy w środowisku rodzinnym. Policjanci dzielili się wiedzą jak nie stać się ofiarą oszustwa, a także jak zabezpieczyć swoje mienie przed kradzieżą.  Nie zabrakło rozmów przybliżających funkcjonowanie aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Ponadto przedstawiciel OSP Brodnia przeprowadził szkolenie z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkową atrakcją dla dzieci był pokaz wozu strażackiego wykonany przez druhów z OSP Buczek. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 osób oraz ok. 80 dzieci.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Skip to content