Jubileusz 100-lecia OSP w Buczku

Strażacy ochotnicy z Buczku od wieku są w ciągłej gotowości niesienia pomocy będącym w potrzebie. 28 września jednostka świętowała jubileusz 100-lecia istnienia.

Uroczyste obchody zainaugurowała msza święta, która odbyła się już w sobotę 27 sierpnia w kościele parafialnym w Buczku z udziałem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz strażaków ochotników i ich rodzin z całej gminy.  

W niedzielę po uroczystym przemarszu pocztów sztandarowych, MDP oraz ochotników z gminy i zaprzyjaźnionych jednostek meldunek o gotowości do obchodów jubileuszu 100-lecia złożył dowódca obchodów dh. Sławomir Ziętala  Członkowi Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dh Janowi Rysiowi. Następnie zgodnie z ceremoniałem obchodów orkiestra zagrała hymn państwowy, a poczet sztandarowy wciągnął flagę na maszt.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłowie: Cezary Grabarczyk, Piotr Polak i Tadeusz Wożniak, Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dh. Jan Ryś, Przewodnicząca Sejmiku Woj. Łódzkiego Iwona Koperska, radna Sejmiku Dorota Więckowska, Z-ca  Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Sebastian Kościsty, Z-ca Prezesa Wojewódzkiego ZOSP RP dh Wojciech Pokora, Starosta Łaski Piotr Wołosz, Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, Prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” Anna Doliwa, Komendant Powiatowy PSP w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Robert Krawczyk, a także przedstawiciele jednostek OSP, samorządowych jednostek gminnych  i licznie zgromadzeni mieszkańcy. Na początku uroczystości historię jednostki i jej najważniejszych osiągnięć przedstawił Prezes OSP Buczek, a zarazem Komendant Gminny dh Włodzimierz Czech.  Przedstawiciele fundatorów wbili symboliczne „gwoździe” w drzewce  sztandaru. Poświecenia sztandaru dokonał  kapelan strażaków powiatu łaskiego ks. kanonik Jarosław Wojtal.

Po uroczystym wręczeniu sztandaru i dekoracji jednostki OSP w Buczku Złotym Znakiem Związku w rytmie fanfar orkiestry nastąpiła prezentacja sztandaru przez poczet sztandarowy wszystkim druhom, gościom i mieszkańcom.   

Podczas uroczystości nastąpiło również wręczenie odznaczeń, wyróżnień i medali druhom ochotnikom.

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali druhowie: Maciej Zawiasa i Łukasz Krakowski.

Złotym Znakiem Związku odznaczony został dh Edmund Grzelak, a medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza uhonorowano druha Wacława Pniewskiego.

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:  Witold Zawiasa, Tadeusz Pęciak, Marian Boruń.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Jacek Tyluś, Roman Kaźmierczak, Arkadiusz Gawlik, Grzegorz Skrzypczyński

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa  odznaczeni zostali druhowie:  Kamila Cebulska, Michał Bogulak, Michał Jakóbczak, Jerzy Gawlik, Marek Ratajczyk,  Aleksandra Grzelak, Grzegorz Goździk, Tomasz Kaczmarek.

Odznakę Honorową Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego Prezydium Zarządu Wojewódzkiego OSP nadało druhom: Bronisławowi Węglewskiemu, Wojciechowi Sikorze, Włodzimierzowi Czechowi, Jerzemu Pniewskiemu i ks. kanonikowi Jarosławowi Wojtala.

Odznaką Strażak Wzorowy oznaczono druhów: Bartłomieja Pająka, Wiktora Krakowskiego,

Łukasza Maciąga, Michała Zajączkowskiego.

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Buczku przyznało też odznaki „Za Wysługę Lat” dla:

dh Zygmunta Soleckiego                        – 60 lat

dh Jana Jersaka                                       – 55 lat

dh Włodzimierza Ratajczyka                 – 50 lat

dh Jan Zatorski                                       – 35 lat

dh Dariusza Bandzierza                         – 30 lat

dh Andrzeja Tobjańskiego                     – 30 lat

dh Jacka Tylusia                                     – 20 lat

dh Łukasza Krakowskiego                     – 20 lat

dh Andrzeja Zielińskiego                       – 20 lat

dh Włodzimierza Czecha                       – 20 lat

dh Romana Kaźmierczaka                     – 20 lat

dh Grzegorza Goździka                         – 10 lat

Drużyna piłki nożnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku zajęła w 2020 roku I miejsce w VI Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego, który odbył się w Szczercowie i miała reprezentować województwo łódzkie na szczeblu ogólnopolskim w Gąsawie. Ze względu na pandemię zawody się nie odbyły. Drużyna została uhonorowana przez Prezesa ZOW ZOSP RP w Łodzi Jana Rysia dyplomami, a w jej składzie byli druhowie: Bartłomiej Pająk, Damian Cieplucha, Michał Jakóbczak, Mateusz Głowiński, Jakub Faryś, Michał Bogulak, Piotr Głowiński, Wojciech Buczkowski, Piotr Czech, Dawid Maciejewski.

Listem gratulacyjnym za zasługi dla rozwoju jednostki w Buczku uhonorowany został też wieloletni prezes OSP i komendant gminny dh Wiktor Papuga.

Decyzją Zarządu OSP w Buczku i i Społecznego Komitetu Obchodów Jubileuszu fundatorom sztandaru i gościom wręczono też pamiątkowe statuetki.

Nie zabrakło również listów gratulacyjnych z okazji pięknego jubileuszu, podziękowań za ciężką pracę strażaków oraz życzeń bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych od zgromadzonych gości. Poczęstunek dla gości i druhów ochotników przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie pod kierunkiem Jadwigi Ratajczyk.

Po części oficjalnej przyszedł czas na świętowanie obchodów 100-lecia istnienia buczkowskiej jednostki. Warto wspomnieć, że strażacy zadbali o wyjątkową atrakcję dla najmłodszych –  dmuchańce, z których pod opieką rodziców korzystali najmłodsi.

W imieniu samorządu gminnego i mieszkańców jednostce OSP w Buczku dziękujemy za codzienną gotowość do niesienia pomocy, wspaniałe wzorce działań społecznie użytecznych dla najmłodszych, życzymy by trud, który podejmujecie stał się źródłem osobistej satysfakcji dla Was i społecznego  uznania.

Andrzej Zieliński

Skip to content