Mieszkańcy gminy Buczek bogatsi o fotowoltaikę

Miło nam poinformować o dużym sukcesie Gminy Buczek w pozyskaniu środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na program fotowoltaiki, który obejmie aż 107 gospodarstw domowych z wyłączeniem rolników.

Planowany całkowity koszt inwestycji to 2 mln 600 tysięcy złotych z czego gmina pokryje ok. 800 tysięcy złotych, a mieszkańcy za instalację fotowoltaiczną o mocy 2,5 kW zapłacą tylko 2 tys zł +vat.

Pragniemy przypomnieć, iż w poprzednim programie zainteresowanie mieszkańców było ogromne i aż 80 mikroinstalacji fotowoltaicznych jest w eksploatacji gospodarstw domowych, z których mieszkańcy są bardzo zadowoleni.

W poprzednich latach udało się także wyposażyć gospodarstwa domowe w 323 pompy ciepła i 53 zestawy solarne  do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, z czego mieszkańcy z własnej kieszeni dokładali tylko 500zł. W oparciu o środki budżetu gminy mieszkańcy otrzymywali i nadal otrzymują dotacje  na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 4-7 tys. złotych, dotyczyło to tych miejscowości, gdzie nie planowana była budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Bardzo cieszy fakt, że  mieszkańcy z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem biorą udział w projektach ekologicznych mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska, w tym  projekcie weźmie udział aż  107 gospodarstw, jednak o 40 gospodarstw mniej niż planowaliśmy, ponieważ w RPO zmieniły się zasady naboru i z mikroinstalacji nie będą mogli skorzystać rolnicy. Mamy jednak ogromną nadzieję, że w przyszłości pojawią się środki w PROW, z których będą mogli skorzystać także rolnicy , jak w poprzednim rozdaniu.

Informujemy, iż po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim będziemy kontaktować się osobiście z mieszkańcami w celu podpisania umów.

Skip to content