Mieszkańcu segreguj odpady

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła ilość odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy! Ilość odpadów odbieranych z nieruchomości wzrosła średnio o 50%!

Urząd Gminy Buczek zwraca się do mieszkańców z apelem o segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie.

Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów. Poziom ten został ustalony dla samorządów przez Ministra Środowiska – z każdym rokiem jest coraz wyższy i coraz trudniej będzie go nam wszystkim osiągnąć. Jeśli mieszkańcy nie wywiążą się z tego obowiązku, gmina będzie musiała zapłacić kary administracyjne, nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

 UWAGA ! Od miesiąca lipca 2020 roku nastąpiła zmiana zasad rozliczania się z firmą Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych W. Strach, odbierającą odpady komunalne, dlatego teraz każda frakcja odpadów jest ważona, a płatność naliczana jest za tonę odpadów. Dlatego apelujemy do mieszkańców Gminy Buczek, żeby w miarę możliwości odpady biodegradowalne (trawa, liście) a także komunalne np. piasek czy popiół i nie tylko, zagospodarować we własnym zakresie na przydomowych kompostownikach, dbać o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów i dokonywać  świadomych i rozsądnych decyzji zakupowych, aby nie wytwarzać więcej odpadów, niż jest to konieczne. Prosimy także o rzetelne podawanie ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości, zgłoszenie do deklaracji studentów i uczniów, którzy ze względu na naukę zdalną nie wyjechali i zamieszkują na terenie naszej gminy.

Na dzisiaj dopłata gminy z budżetu do gospodarki odpadami komunalnymi  wynosi 7 zł na mieszkańca i jest to kwota graniczna dofinansowania, ponieważ budżet nie pozwala na więcej.

W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów będzie konieczność ponownego zwiększenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców.

Chcesz płacić dalej po 17 zł musisz mniej produkować i lepiej zagospodarować odpady bo ostanie rachunki dla podmiotu odbierającego odpady wzrosły z 70 tysięcy do 130 tysięcy za miesiąc i taki wzrost może  podnieść opłatę nawet o 50%.

Skip to content