Dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej w Czestkowie

W ramach projektu „ Uczymy się dla życia”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Szkole Podstawowej w Czestkowie realizowane są zajęcia pozalekcyjne, szeroko-rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.  Gmina Buczek pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację w/w projektu ponad 711 tysięcy złotych, wkład własny gminy 56,5tyś złotych. Okres realizacji projektu 01.02.2019-31.12.2020          Tematyka zajęć obejmuje rozwijanie wiadomości i umiejętności z zakresu:  matematyki, chemii, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i niemieckiego, logopedii, wyboru ścieżki kariery, geografii i biologii, terapii pedagogicznej i sensorycznej,  kompetencji społecznych oraz koncentracji uwagi. W 21 zajęciach uczestniczą prawie wszyscy uczniowie szkoły, którzy chcą doskonalić swoje wiadomości i umiejętności oraz ci uczniowie, którzy wymagają indywidualnego podejścia rozwijającego ich lepsze funkcjonowanie w środowisku społecznym.

sp czestków dodatkowe zajęcia

Szkoła w ramach projektu wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne i multimedialne, które w atrakcyjny i nieszablonowy sposób pomagają uczniom w poznawaniu świata. Trzy nowo powstałe pracownie: przedmiotów ścisłych, informatyczna oraz pracownia sensoryczna to skarbnice nowoczesnych urządzeń i pomocy, w których prowadzone zajęcia wszechstronnie uaktywniają ucznia. Pięcioro nauczycieli doskonali swoje kwalifikacje uczestnicząc w studiach podyplomowych, które ściśle są związane z  realizacją zajęć pozalekcyjnych. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w kursach i szkoleniach, które podnoszą ich wiedzę i umiejętności, które wykorzystują w pracy bieżącej z uczniami.

Agnieszka Badowska

Skip to content