Bioodpady – zamiana pojemników

Mieszkańcy Gminy Buczek
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuje, iż w przypadku, gdy mieszkańcy nie będą wystawiać pojemnika z popiołem, istnieje możliwość wykorzystania go na BIO odpady od miesiąca maja do października 2019.
W przypadku większej ilości BIO odpadów mieszkaniec zapewnia worki:
a) we własnym zakresie lub
b) zaopatruje się w Urzędzie Gminy w Buczku lub
c) dostarcza je firma odbierająca odpady zgodnie z zawartą umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Skip to content