Kończący się rok 2022

Kończący się rok 2022 był dla Gminy Buczek dobrym rokiem.

W dniu 28.12.2022 radni przyjęli budżet Gminy na rok 2023 w, którym mamy zabezpieczone finansowo wszystkie planowane inwestycje takie jak: rozbudowa stacji uzdatniania wody w Buczku za 3 300 000 zł rozpoczęcie budowy nowej dodatkowej stacji uzdatniania wody w Gucinie za prawie 12 000 000 zł, rozpoczęcie rozbudowy budynku GOKiS w Buczku za 9 000 000 zł oraz budowa stadionu piłkarskiego za ponad  5 000 000 zł. Budżet na rok 2023 nie stanowił dla P. Skarbnik żadnych problemów, ponieważ mieliśmy nadwyżkę budżetową jeszcze za 2021 r w wysokości 6 000 000 zł, a planowana nadwyżka tego roku to ok 10-12 mln zł.

W trakcie roku będziemy realizować inwestycje, które poprawią jakość życia mieszańcom np. w drogi. W czasie szalejącej inflacji my postanowiliśmy nie podnosić żadnych podatków, ani opłat: za wodę 2,04 zł, ścieki 4,14 zł, śmieci 23/25 zł tak aby mieszkańcom zrekompensować skutki inflacji.

Życzę wszystkim mieszkańcom w Nowym Roku 2023 dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w rodzinie, a ja obiecuję że postaram się żeby było tylko lepiej.

Wójt Gminy

Bronisław Węglewski

 

Uchwała XXXII 296 2022 Rady Gminy Buczek z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

Uchwała XXXII 294 2022 Rady Gminy Buczek z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023

Skip to content