„Kręci mnie bezpieczeństwo”.

17 czerwca 2023 r Koło Gospodyń Wiejskich w Luciejowie zrealizowało wydarzenie w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r. zrealizowało wydarzenie „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Przedstawiciele Policji przeprowadzili warsztaty z samoobrony oraz z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas wydarzenia można było uzyskać informacje na temat zapobiegania cyberprzestępczości oraz przemocy w środowisku rodzinnym, uzależnieniom. Ponadto w wydarzeniu wzięły udział Łaskie Amazonki Panie pokazały w jaki sposób prawidłowo się badać i na co zwracać uwagę, żeby jak najdłużej zachować zdrowie. W ramach projektu nasze Koło Gospodyń Wiejskich zakupiło sprzęty do wyposażenia kuchni. Wszystkie zakupione przedmioty rozszerzą profil działalności Koła. W zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich wydarzeniu wzięli udział – Pan Krzysztof Ciebiada – Poseł na Sejm VIII kadencji Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jerzy Gawlik – Radny Powiatu Łaskiego i jednocześnie Prezes Koła Łowieckiego Leśnik Sędziejowice, Pan Bronisław Węglewski – Wójt Gminy Buczek, Pan Andrzej Zieliński – Przewodniczący Rady Gminy Buczek, Pan Bartłomiej Młynarczyk – Radny Gminy Buczek, Pan Lucjan Malec – Sołtys wsi Luciejów, Pan Grzegorz Skrzypczyński – Leśniczy Leśnictwa Luciejów, Pani Jolanta Nietupska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku, Pan Mariusz Bednarek – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Luciejowie, Pani Monika Nowak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Buczku, Panie z Łaskich Amazonek. W wydarzeniu wzięło udział ok. 150 osób.

Skip to content