Odśnieżanie dróg i chodników

Gmina Buczek informuje mieszkańców Buczku, że zgodnie z obowiązującymi przepisami odśnieżanie chodników znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Główna i Szkolna) i w ciągu drogi woj. nr 484 (ul. Główna w kierunku Bachorzyna) powinno być wykonywane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Podobnie odśnieżanie chodników na ul. Zielonej powinno być wykonywane przez Zarząd Powiatowy Dróg w Łasku, ul. Zielona znajduję się w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 2301 E. Przepisy prawa zabraniają gminie wydatkowania z budżetu gminy środków na utrzymanie mienia nie będącego własnością gminy.

Pozostałe chodniki będące własnością Gminy Buczek utrzymywane będą przez nowy sprzęt zakupiony przez gminę w tym roku.

Skip to content