Kolonie letnie dla dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS z terenu gminy Buczek

Urząd Gminy w Buczku informuje,  że rozpoczyna nabór uczestników na  kolonie letnie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników. Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 2006), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS tj. pobiera rentę bądź emeryturę w okresie jakim organizowana jest kolonia.

Wypoczynek letni planowany jest w terminie w terminie 19.08-27.08.2022 r. w Ośrodku „Bałtyk” we Władysławowie. Zapisy prowadzone są w Urzędzie Gminy w Buczku, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu: 43-677-44-83. Ilość miejsc ograniczona.

 

Skip to content