Nowy JPK_VAT z deklaracją

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina, iż od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT będą składać jeden plik JPK_VAT z deklaracją. Rozwiązanie to dotyczy wszystkich firm, bez względu na ich wielkość.

Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy JPK_VAT z deklaracją. Jeden plik zastąpi składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK_VAT. JPK_VAT z deklaracją składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku. Będą go składać wszyscy czynni podatnicy VAT. Podatnicy zaczną składać nowe JPK_VAT za okresy od 1 października 2020 r.

Co zawiera JPK_VAT z deklaracją

Nowy plik JPK_VAT będzie obejmować:

  1. zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,

  2. pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K),

  3. dodatkowe dane, które będą potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Nowy plik nie dotyczy skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych ryczałtem (VAT-12). Nie dotyczy również pozostałych deklaracji podatkowych, do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Wysłanie nowego JPK_VAT

JPK_VAT składamy wyłącznie w wersji elektronicznej, za okresy miesięczne. Podatnicy będą wysyłać pliki do 25. dnia miesiąca – za miesiąc poprzedni. Nowy JPK_VAT będzie miał dwa warianty: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M oraz rozliczających się kwartalnie – JPK_V7K.

Plik można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_VAT z deklaracją, podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc i część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Bezpłatne narzędzia

Ministerstwo Finansów udostępniło przedsiębiorcom bezpłatne narzędzia, które pomo przygotować, podpisać i wysłać plik JPK_VAT z deklaracją. Udostępniona została nowa wersja aplikacji e-mikrofirma oraz formularz interaktywny, które służą do samodzielnego wypełnienia
i wysłania plików. Formularz interaktywny umożliwi przygotowanie i wysyłanie nowego JPK_VAT z deklaracją w dwóch wariantach: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M
i kwartalnie – JPK_V7K. Będzie to proste w obsłudze narzędzie webowe, wymagające połączenia
z Internetem, które zastąpi dotychczasowy plik w formacie csv. Z formularza będą mogli korzystać także podatnicy posiadający kontrahentów zagranicznych. Wysłanie pliku JPK_VAT z deklaracją będzie się odbywać poprzez narzędzie Klient JPK. Narzędzie to będzie obsługiwało również pozostałe pliki JPK na żądanie. Obecna wersja Klient JPK nie będzie już aktualizowana.

Aplikacja e-mikrofirma umożliwi wystawianie i zapisywanie faktur krajowych, stworzenie ewidencji VAT oraz wygenerowanie i wysyłanie plików JPK_V7M i JPK_V7K, a także JPK_FA. Nowa wersja aplikacji zastąpi jej dotychczasową wersję desktopową. Korzystanie z niej będzie wymagało dostępu do Internetu. Do aplikacji będzie się można zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Dotychczasowi użytkownicy tego narzędzia mogą płynnie przejść na użytkowanie nowej wersji z rozbudowanymi funkcjonalnościami, dzięki wbudowanej opcji importu-eksportu danych. Nowe narzędzie będzie też obsługiwać wersje historyczne JPK_VAT dla potrzeb ewentualnych korekt wcześniejszych okresów. Obecna wersja aplikacji nie będzie już aktualizowana.

Błędy w ewidencji JPK_VAT

Podatnicy, na prośbę naczelników urzędów skarbowych, będą mogli skorygować ewentualne błędy w złożonej ewidencji JPK_VAT. Jeżeli podatnik w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, prześle skorygowany plik lub wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów wskazanych w wezwaniu, nie zostanie ukarany. Jednak na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania
i wprowadzane błędy, będą uniemożliwiać weryfikację transakcji, naczelnicy urzędów będą mogli nałożyć karę 500 zł. Kary te mają charakter fakultatywny i będą nakładane w wyjątkowych sytuacjach.

Kody GTU

W ramach nowego JPK_VAT ustawodawca wprowadził nowe oznaczenia (kody GTU), które od
1 października 2020 r.
stały się obowiązkowe dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola GTU_01 do pola GTU_13). Obowiązek stosowania w ewidencji VAT dodatkowych oznaczeń dla niektórych kategorii dostaw i usług wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Warto sprawdzić, czy w swojej ofercie przedsiębiorca ma produkty i usługi, które trzeba oznaczać kodami GTU i ocenić, czy sprzedaje towary, usługi, czy też świadczenia złożone.

Przydatne informacje, materiały pomocnicze i najczęściej zadawane pytania można znaleźć na dedykowanej zakładce na stronie podatki.gov.pl/jpk-vat-z-deklaracja.

Szczegółowych informacji w zakresie nowego JPK_VAT udziela również infolinia Krajowej Informacji Skarbowej:

  1. 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych),

  2. 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych),

  3. +48 22 330 03 30 (z zagranicy),

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Można również skorzystać z formularza do zadawania pytań elektronicznych na Portalu Podatkowym.

Skip to content