Działalność Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w trudnym okresie czasu

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie zawsze dużo pracują. Mimo trwającej pandemii COVID-19 prowadzą swoją działalność statutową, z zachowaniem wszelkiej ostrożności, pod nadzorem  prezes Stowarzyszenia Jadwigi Ratajczyk. 

W 2021 roku członkinie Stowarzyszenia wspólnie z mieszkańcami Bachorzyna złożyły do Urzędu Marszałkowskiego Zgłoszenie do Naboru „Sołectwo na Plus”, na projekt pn. „Nasze Miejsce Na Ziemi – Świetlica Wizytówką Sołectwa”. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski, projekt, który mieszkańcy chcą realizować w br. będzie polegał na dokończeniu prac z ostatnich dwóch lat, poprzez nowe ogrodzenie terenu w miejscach starego, zdemontowanego. Celem ogrodzenia jest zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectwa od juniora do seniora, podczas uczestniczenia  w różnych organizowanych imprezach okolicznościowych.

 

Drugie zgłoszenie, które członkinie opracowały i przesłały do Urzędu Marszałkowskiego, to Karta Zgłoszeniowa Do Konkursu  „Sołtys Na Plus Województwa Łódzkiego”. Członkinie Stowarzyszenia do konkursu zgłosiły sołtysa Bachorzyna Pana Mieczysława Grabarza.

Ponadto w 2021 roku członkinie przystąpiły do dwóch konkursów :

Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Koło zaprezentuje swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji;

Konkurs Kulinarny

Podczas Konkursu zadaniem Koła będzie przygotowanie tradycyjnego dania regionalnego. Członkinie Stowarzyszenia zgłosiły do konkursu swoją, niepowtarzalną i wyjątkową  „Konfiturę Bachorzyńskich Babek„ , w której dominującym składnikiem jest truskawka, pochodząca z zagłębia truskawkowego Gminy Buczek oraz rabarbar i mięta.

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna ciężko pracują na każdy sukces, ale też potrafią czerpać przyjemności z turystyki. Przynajmniej dwa razy w roku wyjeżdżają na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, poznając piękno naszego kraju. Będąc  na takich  wyjazdach organizują  również spotkania  z koleżankami z tamtejszych kół gospodyń. W br. zaplanowały wyjazd w maju do Wieliczki – Zakopanego, a w sierpniu do Darłówka.

Stowarzyszenie dba również o wizerunek wokół Świetlicy Wiejskiej, chociażby poprzez zwalczanie chwastów, czy koszenie trawy.

Obecnie sama Świetlica wraz z terenem do niej przylegającym staje się centrum – wizytówką Bachorzyna.

Skip to content