Nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wójt Gminy Buczek na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Buczek z dnia 28 grudnia 2016 r.) ogłasza nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27 czerwca 2021 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Buczku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

Wzór wniosku o dotację_przydomowe oczyszczalnie

Skip to content