Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Buczku

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela w Buczku, ul. Parkowa 2 w wysokości 68.000,00 zł na realizację zadania pn. Buczek, kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela (XV w.): Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 106.560,07 zł.

Skip to content