Zdaniem Wójta – 30.11.2021

29 października br. na sesji Rady Gminy został przedłożony radnym projekt budżetu na 2022 rok. Przygotowanie projektu a w dalszej perspektywie jego uchwalenie w takim szybkim tempie możliwe było dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej gminy. Gmina Buczek jako jedyna z niewielu gmin w Polsce nie posiada kredytów a nawet pożyczek. Będąc Wójtem 19 lat nigdy nie podpisałem żadnej umowy kredytowej. Zawsze staram się działać tak, aby wszelkie inwestycje podejmować zgodnie z potrzebą mieszkańców, ale i na miarę posiadanych finansów.

Przyszły rok to dla nas kontynuacja obranego kursu, a wiec nowe inwestycje i remonty tego co już zrobione a trzeba utrzymać w dobrym stanie. Pomogą nam w tym chociażby pieniądze pozyskane w ogromnej kwocie 14 mln z Polskiego Ładu z czego 6 mln zostanie przeznaczonych na poprawę oczyszczalni ścieków w Czestkowie i nową stacje uzdatniania wody w Gucinie ( po byłej Szkole Podstawowej). Mam nadzieję, że skończą się problemy z wodą w całej gminie a będzie jej nawet rezerwa. Drugą inwestycją, którą Polski Ład zaopiniował pozytywnie to obiekt sportowy z infrastrukturą sportową przy ul. Spółdzielczej za 4 mln zł. Gmina do tych inwestycji dołoży tylko 700 tyś zł. Dodatkowo w ostatnim tygodniu otrzymaliśmy prawie 1,5 mln zł na wodę i kanalizację a także  ok. 600 tyś zł z WFOŚiGW w Łodzi na modernizację parku przy ul. Parkowej w Buczku. Gmina otrzyma 1mln zł w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” za najwyższy wzrost szczepień w powiecie łaskim. Pieniądze zostaną przeznaczone za zakup sprzętu dla Ośrodka Zdrowia w Buczku.

Będziemy dalej poprawiać infrastrukturę drogową. Jeszcze w tym roku będzie nowa nawierzchnia w Woli Buczkowskiej i Czestkowie A. Na rok 2022 zaplanowana jest długo oczekiwana ul. Brojsce ( tak długo trwały formalności związane z wykupem gruntów pod drogę), ul. Południowa ( po kanalizacji), Czestków, Wola Buczkowska, Wilkowyja, Petronelów, Luciejowem a Kowalewem.

Złożyliśmy wniosek na instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców, ponad 160 gospodarstw. Można otrzymać 3,5 kW za jedyne 3,5 tyś zł. Pierwszą weryfikację wniosek przeszedł pozytywnie. Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Buczku za ponad 2,5 mln zł z czego pozyskaliśmy prawie 1,8 mln z Urzędu Marszałkowskiego z PROW-u. Dalej będziemy dbać o warunki rozwoju dzieci w szkołach, przedszkolu, będziemy na bieżąco dofinansowywać inwestycje jak i bieżące potrzeby. Planowany jest zakup samochodu ciężkiego pożarniczego dla OSP Malenia, zakończymy oficjalnie remont i przebudowę oraz wyposażenie OSP Wola Buczkowska.

Planujemy do końca listopada 2021 złożyć wniosek na przebudowę i rozbudowę GOKiS. Chcemy aby budynek ten był bardziej funkcjonalny i dostępny dla mieszkańców i dzieci.

Wracając do spraw finansowych a szczególnie do opłat i podatków to pragnę nadmienić, że są one minimalnie podnoszone zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej po przeprowadzanej kontroli.

Opłata za odpady w kwocie 25 zł bez kompostownika i 23 z kompostownikiem jest najniższą w regionie i nie planujemy jej podwyższać do przetargu, który odbędzie się do końca czerwca 2022 roku. Przypominam, że nasza gmina dopłaca do śmieci ok 600 tys. zł czego do tej pory inne gminy nie robiły. Cena wody 2 zł i ścieki 4 zł nie zmieniły się dzięki moim  decyzjom przez 19 lat. Co będzie dalej zobaczymy bo teraz o cenach decyduje przedsiębiorstwo „Wody Polskie”. Wiemy, że ceny te ogólnie przez 19 lat rosły, ale my utrzymywaliśmy je na najniższym poziomie.

         Galopująca inflacja w naszym kraju może doprowadzić do znacznych wzrostów tych opłat jednakże będziemy starali się by były one najniższe w naszej gminie.

Skip to content