Wybory uzupełniające sołtysów

W marcu 2022r. w Gminie Buczek odbędą się wybory uzupełniające sołtysów Sołectwa Buczek i Gucin. Wybory zostały zarządzane przez Wójta Gminy i określony został harmonogram ich przeprowadzenia.

Wybory w sołectwie Gucin odbędą się 5 marca 2022  o godzinie 1800 w OSP Gucin.

Wybory w sołectwie Buczek odbędą się 26 marca 2022 o godzinie 1600 w GOKiS w Buczku.

Powodem przeprowadzenia wyrobów uzupełniających jest rezygnacja z pełnienia funkcji sołtysa złożona przez dotychczasowych sołtysów.

Skip to content