Winylowej płyty czar

W dniu 5 sierpnia br. odbyła się dla mieszkańców sołectwa Kowalew impreza integracyjna. Wydarzenie miało miejsce w ramach projektu pt. „Winylowej płyty czar”. Środki na projekt pozyskano w wysokości 12 000 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” z budżetu Województwa Łódzkiego  oraz w kwocie 2000 zł z budżetu Gminy Buczek.

Na wydarzenie przybył Wójt Gminy Buczek Pan Bronisław Węglewski oraz Pani Iwona Koperska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, a także Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Włodzimierz Stanek.

Wspólnej integracji towarzyszył występ artystyczny, gry i zabawy dla dzieci. Nie tylko najmłodsi próbowali swoich sił, biorąc udział w skokach w workach czy innych konkurencjach.

Imprezę uświetniły także występy artystyczne mieszkańców oraz pokaz mody.

Podczas międzypokoleniowego spotkania miał miejsce poczęstunek przygotowany przez mieszkańców.

Podczas spotkania uczestnicy mogli obejrzeć kącik ze starymi winylowymi płytami oraz pocztówkami winylowymi– starsze pokolenie mogło powspominać potańcówki przy winylowej płycie zaś młodsze zapoznać się z dawnymi nośnikami muzyki.

Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

W ramach projektu odbędzie się jeszcze wycieczka dwudniowa na Podlasie, gdzie zostanie odwiedzony Podlaski Ogród Ziołowy, Grabarka – Święta Góra Prawosławia, Mielnik i Drohiczyn. Podczas wyjazdu uczestnicy wezmą udział w wydarzeniu Jesień w polu i zagrodzie, które będzie organizowane przez Muzeum w Ciechanowcu.

Ponadto zostanie także wydany kalendarz na 2024 rok dla mieszkańców sołectwa. Będzie on zawierał zdjęcia z tegorocznych wydarzeń oraz wydarzeń, które odbyły się w poprzednich latach w ramach działań projektowych w sołectwie.

 

Skip to content