Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Czestków

12.06.2021r. w budynku OSP w Czestkowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.  Na zebraniu było obecnych 21 członków czynnych.  Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes OSP w Czestkowie dh Janusz Grącki. Sprawozdanie finansowe przygotował i przedstawił skarbnik OSP dh Wiktor Olszewski.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP w Czestkowie  dh Juliusz Kowalski.

Podsumowanie okresu sprawozdawczego:

– organizowane uroczystości: Dzień Kobiet, Dzień Strażaka,

– działalność prewencyjna: kontrola hydrantów na terenie działań podległym OSP Czestków

– szkolenia: w szkoleniu (kurs dowódców) wziął udział naczelnik OSP dh Marcin Piętowski

Sprawy gospodarcze:

– zakup 2 termosów

– zakup 2 piekarników

– zakup wózka gastronomicznego

Wykonane prace:

– malowanie sali strażnicy

– położenie kostki brukowej przed wjazdem

– naprawa instalacji hydraulicznej (wodnej)

W wyniku głosowania zarząd uzyskał absolutorium z poparciem 100%.

Plan finansowy na rok 2021 został zatwierdzony bez zmian.

Do realizacji zatwierdzono następujące wnioski:

– ocieplenie stropu

– przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej strażnicy

– przegląd, naprawa i konserwacja klimatyzacji strażnicy

– zakup fotowoltaiki

walne zebranie w OSP Czestków
????????????????????????????????????

W trakcie zebrania wybrano nowy zarząd w składzie:

– Prezes              – dh Janusz Grącki

– W-ce prezes      – dh Czesław Świątek

– Naczelnik           – dh Marcin Piętowski

– Z-ca naczelnika  – dh Łukasz Sobala

– Skarbnik             – dh Jacek Trojan

– Sekretarz            – dh Robert Klimczak

– Gospodarz          – dh Michał Borowiecki

– Członek Zarządu – dh Wiktor Olszewski

– Członek zarządu – dh Paweł Świątek

Komisja Rewizyjna:

– Przewodniczący:  dh Juliusz Kowalski

-Wiceprzewodniczacy: dh Waldemar Rejmończyk

– członek dh Sylwester Pabisiak

Komisja wyborcza na przedstawicieli ZOG oraz na delegatów na Zjazd Oddz. Gminnego OSP RP w Buczku    wybrała następujących druhów:

– dh Janusz Grącki

– dh Marcin Piętowski

Na zebraniu został przyjęty do jednostki i złożył ślubowanie nowy członek – Bartłomiej Romkowski.

Zarząd OSP w Czestkowie wyraża  serdeczne podziękowania członkom byłego Kółka Rolniczego  w Czestkowie za przekazanie darowizny dla jednostki w kwocie 50 tys. zł,- na cele statutowe.

Robert Klimczak

 

Skip to content