Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (Moduł II).

GMINA BUCZEK przystąpiła do realizacji programu ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”.

 Program skierowany jest do osób  w wieku 65 lat i więcej , które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi , które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym potrzebom.

Seniorom w ramach Programu zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS ,
  • Detektor upadku,
  • Czujnik zdjęcia opaski,
  • Lokalizator GPS,
  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu , co daje poczucie bezpieczeństwa seniorowi i jego rodzinie.

W przypadku nagłej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika umożliwi połączenie z dyspozytorem, (ratownikiem medycznym, opiekunem , pielęgniarką), który podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję  kogoś z najbliższego otoczenia(rodzinę, sąsiadów, opiekunów) poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Usługa „opieki na odległość” w ramach tego programu będzie realizowana dla naszych potrzebujących Seniorów całkowicie bezpłatnie.

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku ul. Szkolna 3A.

Bliższych informacji udzielają pracownicy ośrodka osobiście lub telefonicznie pod numerem : 43/6774159 oraz 502 930 635, 502 930 464.

Skip to content