Sterylizacja i kastracja dla psów i kotów na terenie Gminy Buczek

Gmina Buczek rozpoczyna program nieodpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich. Zabiegiem bezpłatnej sterylizacji lub kastracji mogą być objęte  psy i koty, których właściciel potwierdzi uprawnienia do jego wykonania poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego swoją tożsamość i zamieszkanie na terenie gminy Buczek. W przypadku zabiegu psa lub suki zwierzę musi być zaczipowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane są na wniosek właściciela zwierząt. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Buczku w pokoju nr 5. Właściciele psów muszą dołączyć do wniosku aktualne zaświadczenie od lekarza weterynarii o tym, ze pies/suka jest zaczipowany/a i zaszczepiony/a przeciwko wściekliźnie. Po złożeniu wniosku zostanie wydane skierowanie na zabieg.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 67 74 497.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania puli środków zaplanowanych na ten cel w Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Wnioski złożone po wyczerpaniu puli zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Skip to content