Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Buczek ogłasza nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Informuję, iż w związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Gmina Buczek przystępuje do przygotowania wniosku o dofinansowanie odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W ramach programu, gminy mogą starać się o dofinansowanie odbioru odpadów folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag. Do sporządzenia wniosku konieczne jest uzyskanie od rolników danych dotyczących ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się w poszczególnych gospodarstwach rolnych.
Wnioski kompletne z załącznikami przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Buczek, ul. Główna 20, 98-113 Buczek, tel. 436774497, w pokoju nr 5, w terminie
do 30 lipca 2021r.

Bronisław Węglewski

(-)

Wójt Gminy Buczek

wniosek do pobrania

Skip to content