Szacowanie szkód rolniczych – pilne !!!

Wójt Gminy Buczek wdrożył procedurę szacowania szkód w rolnictwie, spowodowanych nawałnicą z 9 i 14 lipca. Wnioski należy składać niezwłocznie w Urzędzie Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek, pokój nr 5.

 Wnioski o oszacowanie szkód mogą składać producenci rolni, których uprawy ucierpiały wskutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj.: huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia.

Do wniosków o szacowanie szkód należy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2021 r. złożonego w ARiMR. Uprawy we wniosku o oszacowanie szkód muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty.

W przypadku pytań prosimy dzwonić pod nr tel. 436774497

szkody-wnioski w formacie excel-należy pobrać i rozpakować

Oświadczenie_nr_4a_o_poniesionych_szkodach_w_środkach_trwałych_innych_niż_uprawy_trwałe

Oświadczenie_nr_4b_o_poniesionych_szkodach_w_uprawach_trwałych

 

Skip to content