Rekordowy budżet inwestycyjny przy niskich podatkach.

Rekordowy budżet inwestycyjny na 2024 przy rekordowo niskich podatkach dla mieszkańców. Dochody budżetu po wprowadzeniu dodatkowych inwestycji na następnej sesji w lutym będzie około 58 mln a wydatki inwestycyjne ok 33 mln tj. około 60% budżetu, dlaczego będziemy dokładać inwestycje na następnej sesji bo planujemy, iż nadwyżka budżetowa będzie 8-9 mln i nie chcemy wpisywać do budżetu żadnych kredytów, na razie wszystkie inwestycje zabezpieczamy swoimi środkami.

Inwestować będziemy w:

 • Rozbudowa boiska sportowego przy ul. Spółdzielczej za 4,4 mln zł
 • Dokończenie rozbudowy GOKiS i Straży w Buczku- pozostało 3,7 mln zł
 • Rozbudowa budynku po byłym banku z przeznaczeniem na żłobek I etap za 700 tys. zł
 • Przy planowanym żłobku , po byłym boisku piłkarskim powstanie nowe boisko lekkoatletyczne dla uczniów a zimową porą będzie tam duże lodowisko pod przykryciem- 6 mln zł
 • Rozbudowa placu zabaw o atrakcje dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Czestkowie- 550 tys. zł
 • Przebudowa drogi Buczek-Brodnia o szerokości 6 m – 7,2 mln
 • Przebudowa i budowa dróg: Petronelów, Sycanów-2 drogi, Czestków Oszki, Czestków F Osiedle (przy sklepie) za 2mln zł
 • Wymiana oświetlenia na terenie całej gminy za 1,2 mln zł
 • Fotowoltaika na szkołach w Buczku 25 kW i w Czestkowie 20 kW za 200 tys. zł
 • Inwestycje w remont zabytkowego kościoła za 1mln zł
 • Odbudowa parkanu wokół kościoła za 350 tys. zł
 • Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Buczek- 1, 12 mln zł

Podsumowując, planowany budżet na 2024 r. jest bardzo proinwestycyjny, po latach, Gmina Buczek odzyskuje wigor taki jak kiedyś, mamy nadzieję, że mieszkańcy gminy odczują, że gmina chce aby w 2024 roku żyło się taniej i w coraz to lepszych warunkach w których już możemy korzystać ale trzeba zawsze walczyć żeby było lepiej i to sobie i Wam Państwu życzę w 2024r, przede wszystkim Zdrowia i Szczęścia.

Wójt Gminy Buczek

                                                                                                                                                                Bronisław Węglewski

 

 

Skip to content