Sprzęt dla strażaków

Miło jest nam poinformować, że jednostka OSP w Buczku uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”.
Zarząd WFOŚiGW w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu dotacji 108 jednostkom OSP z woj. łódzkiego na kwotę 3 000 000,00 zł. Na liście znalazła się również Nasza jednostka.
Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 35 000 złotych.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 43 750 zł. Pozostała kwota to wkład własny OSP. W tym miejscu dziękujemy Wójtowi Gminy Buczek oraz radnym za przekazanie (a tym samym dofinansowanie) na nasze konto kwoty 8 000 zł.
Kiedy sfinalizujemy zakup sprzętu i kiedy dotrze on do Naszej jednostki, na pewno się tym pochwalimy.
Dziękujemy tym osobom, którzy poświęcili swój czas i napisali wniosek oraz tym, którzy pomogli nam przy pisaniu wniosku oraz zdobyciu potrzebnych dokumentów. Nie należy zapomnieć też o tych, którzy ten wniosek dostarczyli do WFOŚiGW w Łodzi (decydowała kolejność wpływu wniosków).
Cieszy fakt, że zawsze możemy liczyć na życzliwość i wsparcie ze strony Wójta oraz pomoc osób pracujących w Urzędzie Gminy.

OSP BUCZEK

Skip to content