Realizacja grantu sołeckiego w sołectwie Kowalew

Dzięki uzyskaniu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019, w sołectwie Kowalew jest realizowany projekt pn. „TUTEJSI”- w poszukiwaniu własnej tożsamości. Łączna wartość projektu wynosi 12 550 zł, zaś kwota pozyskanej dotacji 10 000 zł.

wycieczka z kowalewa
wycieczka z kowalewa

W ramach działań projektowych w dniach 13- 14 lipca, odbył się wyjazd integracyjno-studyjny, podczas którego mieszkańcy sołectwa zwiedzali Białowieżę i Hajnówkę.

Po przybyciu do Hajnówki uczestnicy zwiedzili sobór Świętej Trójcy w Hajnówce. Prawosławny ksiądz opowiedział nam o wystroju cerkwi, symbolice oraz prawosławnych obrzędach.

Następnie udaliśmy się do Muzeum Kultury Białoruskiej, gdzie przewodniczka w bardzo interesujący sposób przekazała nam informacje o mniejszości białoruskiej w Polsce. Zapoznaliśmy się także z tym, co do dziś pozostało z dawnych zwyczajów i obrzędów, a także obejrzeliśmy sprzęty z życia codziennego dawnych mieszkańców tamtejszych terenów.

wycieczka z kowalewa

Kolejnym punktem wyjazdu był rezerwat Pokazowy Żubra, gdzie na żywo mogliśmy podziwiać w całym majestacie – żubra, niekwestionowanego króla puszczy, ponadto w rezerwacie można zobaczyć m.in. wilki, łosie, rysie i żubronie.

W drodze do Białowieży odbyliśmy spacer ścieżką przyrodniczą Żebra Żubra.

Pierwszy dzień wyjazdu zakończył się spotkaniem integracyjnym na wolnym powietrzu.

 

Drugiego dnia w godzinach porannych mieliśmy okazję przyjrzeć się, w cerkwi św. Mikołaja w Białowieży, przygotowaniom do poświęcenia wyremontowanej cerkwi oraz posłuchać podczas obrzędu, śpiewu chóru cerkiewnego.

Później przekroczyliśmy bramę Białowieskiego Parku Narodowego. Podczas wizyty w Muzeum Przyrodniczym mogliśmy zapoznać się z  dziedzictwem przyrodniczym i historycznym prastarego lasu, jakim jest Puszcza Białowieska. Tutejsze ekspozycje prezentują zjawiska przyrodnicze, mieszkańców puszczy oraz sposoby historycznego użytkowania puszczy.

wycieczka z kowalewa
wycieczka z kowalewa

Ostatnim punktem podróży była wizyta na Jarmarku Żubra w Hajnówce. Jarmark był okazją do posmakowania regionalnych wypieków kulinarnych, takich jak korowaj czy marcinek, przygotowanych przez lokalne koła gospodyń. Chętni mogli się zaopatrzyć w lokalne rękodzieło oraz sporządzić samodzielnie mieszanki podlaskich ziół. Była to także okazja do podziwiania regionalnych strojów i posłuchania muzyki w wykonaniu tamtejszych zespołów obrzędowych.

Skip to content