Ocalić od zapomnienia

Na liście projektów  „Granty dla sołectw” , które otrzymały  dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego znajduje się sołectwo Bachorzyn. Sołectwo ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn. „ Ocalić od zapomnienia – zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Bachorzyn „.

Głównym celem projektu  jest poprawa jakości życia mieszkańców i wizerunku miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Bachorzyn.  

Planowane działania przy realizacji projektu to 4 podstawowe zadania  :

  1. Uprzątnięcie terenu wokół świetlicy poprzez usunięciu krzaków i wysokich traw, zebranie śmieci    i ich wywózka, wyrównanie terenu i jego przygotowanie pod wysiew trawy i krzewów ozdobnych.
  2. Posianie trawy, nasadzenie krzewów, zakupienie zadaszenia tarasu wraz ze stołem i ławkami, utwardzenie terenu przy samym wejściu głównym do świetlicy, na którym znajduje się zadaszenie, przygotowanie miejsca pod ognisko.
  3. Posadowienie kamienia pamiątkowego, poświęconego historii miejscowości. Na kamieniu umieszczone zostanie logo Gminy Buczek wraz z kilkoma zdaniami o sołectwie Bachorzyn.
  4. Podsumowanie projektu na zorganizowanym pikniku integracyjnym, na którym między innymi przeprowadzony zostanie konkurs z wiedzy na temat sołectwa Bachorzyn oraz Gminy Buczek. Uroczystość ta oprócz charakteru integracyjnego będzie także okazją do świętowania historycznego istnienia budynku, w którym mieści się świetlica.

Obecnie  projekt znajduje się w trakcie realizacji. Na dzień dzisiejszy  dobiega końca  realizacja wykonania pierwszych dwóch zadań.  Realizacja w/w projektu przyczyni się do poprawy estetyki sołectwa, a budynek świetlicy wraz z przyległym do niej terenem będzie wizytówką miejscowości.   Dla społeczności Bachorzyna  obecnie Świetlica Wiejska jest centrum, wokół której zaczyna kręcić się życie miejscowości.

Duże zaangażowanie przy pracach zarówno dotyczących samej świetlicy, jak też zagospodarowania terenu wokół niej wkłada działające w sołectwie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, które swoją aktywnością i pomysłami  inspiruje innych, stanowi wzór aktywności społecznej.

Skip to content