Poznaj Polskę

Poznaj Polskę

W ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku prowadzona przez Gminę Buczek otrzymała dofinansowanie do 4 wycieczek szkolnych. Porozumienie pomiędzy Gminą Buczek a Ministerstwem Edukacji i Nauki na kwotę 30 tyś. zł podpisano 5 maja br. Dotacja stanowi 80% kosztów planowanych wycieczek, pozostałe koszty wyjazdów w wysokości 20% to wpłaty rodziców uczniów uczestniczących w tym projekcie. Środki z dotacji przeznaczone są na poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Zorganizowane wycieczki:

  • dla klas I-III – dwie jednodniowe:

– Warszawa- Łazienki Królewskie i Biblioteka Uniwersytecka

– Gniezno i Biskupin – Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii panny i św. Wojciecha oraz Rezerwat archeologiczny Biskupin,

  • dla klas IV-VIII – jednodniowa:

– do Warszawy – Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Łazienki Królewskie,

oraz  trzydniowa:

– Województwo Świętokrzyskie – Ruiny Zamku w Chęcinach, Święty Krzyż, Nowa Słupia, Sandomierz- historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy, Ruiny Zamku Krzyżtopór, Ujazd, Brama Opatowska w Sandomierzu i dworek Stefana Żeromskiego, Ciekoty.

Skip to content