POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 197 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa łódzkiego

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 11,507 ton żywności;

o 529 paczek żywnościowych;

o – 0 posiłków;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 12 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

  • edukacji finansowej – 0 spotkań dla 0 uczestników
  • żywieniowo dietetycznych – 2 spotkań dla 12 uczestników
  • kulinarnych – 0 spotkań dla 0 uczestników
  • niemarnowania żywności – 2 spotkań dla 12 uczestników

innych działań aktywizujących – 0 spotkań dla 0 uczestników

Skip to content