Półkolonie dla dzieci z terenu gminy Buczek

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystąpiła do Funduszu Składkowego KRUS o przyznanie dofinansowania na przeprowadzenie półkolonii dla dzieci w wieku do 16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 2006), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W związku z tym  na terenie gminy Buczek będą  organizowane półkolonie w okresie od 27 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r. W programie na pewno nie zabraknie atrakcji.  Planowane są  wyjazdy na basen a także wyjazd integracyjny oraz różne zajęcia stacjonarne w placówce Szkoły Podstawowej w Buczku. Koszt półkolonii dla dzieci, których rodzice są ubezpieczeni w KRUS wynosi 250 zł (od 1 dziecka).

Dodatkowo zorganizowana zostanie grupa półkolonii dla dzieci, których rodzice ubezpieczeni są w ZUS (koszt 350 zł).

Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Buczku (pok. nr 6) pod numerem tel. 43 67 74 483. Ilość miejsc ograniczona.

Skip to content