Świetlica wizytówką Bachorzyna

W 2019 roku sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie było pozyskanie środków w formie dotacji w kwocie 5850,- zł na projekt pn.  „ Świetlica wizytówką Bachorzyna „ w ramach programu „Działaj Lokalnie „  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”.  Projekt obecnie jest w trakcie realizacji. Polega on na zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy, a tym samym na poprawę wizerunku miejscowości Bachorzyn.

Na dzień  dzisiejszy  zdemontowano  stare rozpadające się ogrodzenie, oczyszczono  teren w miejscu starego ogrodzenia z chwastów, korzeni, betonów, przygotowując grunt pod nasadzenia krzewów ( tui ).  W ramach realizacji tegoż projektu  zakupiono  i posadzono 250 sztuk  krzewów  wokół świetlicy w miejscu  byłego ogrodzenia, tworząc w ten sposób symboliczną wizytówkę sołectwa. Ponadto wydzielono teren na tzw. alejkę, celem dojścia   i wyjścia z budynku świetlicy do ulicy. Teren ten zostanie utwardzony kruszywem i obłożony  krawężnikami.  W późniejszym terminie również zostanie obłożone kostką brukową wydzielone wcześniej miejsce na ognisko.  

Zwieńczeniem wykonywanych prac będzie  zorganizowany Piknik Integracyjny pod chmurką dla mieszkańców sołectwa oraz zaproszonych gości. Podczas pikniku mieszkańcy Bachorzyna wraz  z gośćmi  uroczyście posadzą drzewo „dąb”, upamiętniając w ten sposób 20 rocznicę członkostwa w strukturach NATO i 15 rocznicę w strukturach członkostwa w Unii Europejskiej.  Przeprowadzony zostanie również konkurs  na temat sukcesów inwestycyjnych zrealizowanych w Bachorzynie i Gminie Buczek dzięki dotacjom unijnym. Do realizacji projektu oprócz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich bardzo aktywnie włączyli się mieszkańcy Bachorzyna, wolontariusze.

Skip to content