Pilne – rejestracja na portalu e-usług

e-usługi Gmina BuczekUWAGA !!!

Przypominamy odbiorcom usług o konieczności zarejestrowania się na portalu E-usług. Pragniemy nadmienić, że Gmina Buczek na budowę systemu e-usług otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Warunkiem rozliczenia otrzymanej dotacji jest zarejestrowanie się w portalu E-usług wszystkich odbiorców wody i ścieków.

W przypadku niespełnienia tego warunku do dnia 31 grudnia 2019 r. będziemy zmuszeni jako beneficjent dokonać zwrotu otrzymanej dotacji ze środków Gminy Buczek co spowoduje konieczność odpowiedniego podwyższenia ceny za wodę i ścieki.

 – adres strony do strefy klienta IBOK (platformy E-usług)

www.gminabuczek.pl

            Korzyści płynące z korzystania z platformy e-usług to m. in.:

 

  1. płatności – kontrola oraz dokonywanie płatności
  2. e-faktura – elektroniczna faktura
  3. powiadomienia SMS – powiadomienia o wystawionej fakturze, terminach płatności, awariach, przerwach w dostawie wody itp.
  4. e-Zgłoszenia – dokonywanie wszelkich zgłoszeń z zakresu gospodarki wodnej
  5. e-Nota odsetkowa – wnioskowanie oraz dostęp do not odsetkowych
  6. dokumenty do pobrania – dostęp do wniosków, umów oraz informacji
  7. e-komunikaty – dostęp do informacji nagłych
  8. informacje publiczne
  9. możliwość łatwego przeglądania historii ilości pobranej wody przez odbiorcę
  10. informacje o wyciekach z instalacji wodnej w budynku odbiorcy

 

            Rejestracja użytkownika możliwa jest bezpośrednio ze strony głównej portalu. W oknie logowania wybieramy link „Zarejestruj się”. Pola zaznaczone znakiem * są polami wymaganymi. Wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Następnie wybieramy link „Wyślij dane”. Proces rejestracji użytkownika wymaga autoryzacji ze strony Gminy Buczek. Wydłuża to proces rejestracji  ale zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych. Podczas zakładania konta należy zaakceptować politykę prywatności oraz zapoznać się z Regulaminem portalu. W tym celu należy zaznaczyć pola wyboru typu checkbox.

UWAGA:  Dane użytkownika podczas rejestracji muszą być zgodne z danymi odbiorcy na fakturze. Konto winno być założone na osobę, z którą podpisana jest umowa na dostawę wody. Proszę powoływać się na numer ewidencyjny znajdujący się na fakturze pod danymi odbiorcy.

 W każdym momencie pracy z platformą e-Usług użytkownik posiada możliwość skorzystania z instrukcji. Dostęp do wersji elektronicznej uzyskujemy przez naciśnięcie ikony  ?.  Wówczas zostanie pobrany i wyświetlony plik PDF, który możemy wydrukować lub zapisać na nośniku danych. 

Skip to content