Zgłoszenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

Producenci rolni z terenu Gminy Buczek

 

Uprzejmie informuję, iż w terminie do 15.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Buczku, pok. Nr 5 można dokonywać zgłoszeń szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Szacowanie dotyczy zbóż jar i ozimych na I kategorii glebowej (orientacyjnie V i VI klasa gleby) wg. systemu monitoringu suszy rolniczej w Polsce prowadzonej przez IUNG Puławy.

W tym celu należy uzupełnić wszystkie dokumenty, które zostały opracowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi tj. wniosek o oszacowanie szkód, oświadczenie o strukturze upraw, i poniesionych szkodach, oświadczenie o produkcji zwierzęcej i poniesionych szkodach (jeśli dotyczy),oświadczenie o produkcji rybackiej towarowej (jeśli dotyczy), oświadczenie o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe (jeśli dotyczy), oświadczenie o poniesionych szkodach w uprawach trwałych (jeśli dotyczy). W/ dokumenty można pobrać w Urzędzie Gminy w Buczku, pok. Nr 5. Dokumenty muszą zostać uzupełnione zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019, którego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem w Biurze Powiatowym ARIMR w Łasku  będzie stanowiła załącznik do niniejszego wniosku.

 

Skip to content