Oficjalne podpisanie umowy


27 marca 2019 r.  w  Gospodarstwie Agroturystycznym „Dolina Koni” w Dłutówku odbyło się oficjalne podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Jak Wojtek został strażakiem” – organizacja warsztatów szkoleniowych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Buczkowskiej” w ramach Poddziałania 9.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanych w ramach projektu grantowego.
Gmina reprezentowana była przez pana radnego Wojciech Kłosa.
W trakcie spotkania zostało podpisanie osiem umów z grantobiorcami oraz odbyło  się szkolenie pod kątem formalno-prawnym i księgowym ze sporządzania i przekazania dokumentacji związanej z rozliczeniem grantu.

Skip to content