Wigilia strażacka w Buczku

W pięknie udekorowanej sali GOKiS w Buczku druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Buczek wzorem lat minionych również  w tym roku spotkali się w dniu 22 grudnia na wigilii strażackiej.

Druhowie ze wszystkich 8 jednostek z całej gminy w galowych strojach spotkali się wzorem lat minionych, by świętować w swoim gronie ciesząc się zbliżającą się nowiną o narodzeniu Pańskim i dzieląc się opłatkiem złożyć sobie wzajemnie ciepłe, szczere i serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.

Należy dodać, że w przeddzień zorganizowano też tutaj wigilię dla ponad 130 osób samotnych. Organizacja wieczerzy wigilijnej to przedsięwzięcie wymagające ogromnego nakładu pracy, ale  i wielki splendor dla całego sołectwa. Zwłaszcza, że w spotkaniu wigilijnym wzięli udział m.in.:  Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski, Komendant Powiatowy Policji młodszy insp. Piotr Bielewski,  Komendant PSP w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Łasku Wojciech Pokora, a także proboszcz parafii Buczek ks. Rafał Mazurczyk. Gospodarzem wigilii i jej głównym organizatorem był jak co roku Prezes Gminny OSP, Wójt Bronisław Węglewski.       

Oprawę muzyczną dla wigilii strażackiej stworzyli piękną muzyką i śpiewem niezastąpieni od wielu lat Paulina Makulska z małżonkiem Michałem. W programie artystycznym wysłuchaliśmy najpiękniejsze kolędy i pastorałki, zarówno te znane, które druhowie śpiewali z wokalistką, jak i te mniej znane.

Ks. proboszcz złożył wszystkim najpiękniejsze życzenia bożonarodzeniowe, a następnie fragmentem ewangelii o narodzeniu Pańskim oraz krótką modlitwą przypomniał o sakralnym znaczeniu Świąt Bożego Narodzenia, następnie Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, Wójt Bronisław Węglewski oraz zaproszeni goście złożyli życzenia świąteczno – noworoczne wszystkim zebranym strażakom, podkreślając ich zaangażowanie i rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz mieszkańcom gminy i powiatu.

W trakcie brzmienia kolęd zaproszeni goście i druhowie wszystkich jednostek OSP połamali się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem życzenia. 

Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski podziękował również sponsorom  za wsparcie finansowe w zakresie organizacji wigilii, a  Paniom ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna wraz z przewodniczącą Jadwigą Ratajczyk, za przygotowanie wspaniałych potraw wigilijnych.  

Kolacja wigilijna minęła w pogodnej i miłej atmosferze, stworzyła też możliwość do rozmów o służbie i życiu codziennym druhów, a także integracji całej braci strażackiej.

Spotkanie dało też asumpt do  złożenia życzeń i gratulacji przez gości dla wszystkich druhów za dokonania dla straży w mijającym roku.

Spotkania druhów ze wszystkich jednostek z pewnością umacniają więzi między strażakami, wprowadzają rodzinną atmosferę.

Andrzej Zieliński

Skip to content