Nowy sołtys w Gucinie

W sobotę 05 marca 2022 roku o godzinie 18.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gucinie odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Gucin, podczas którego lokalna społeczność wybierała Sołtysa w wyborach uzupełniających w związku ze złożona rezygnacją Pani Agnieszki Gebel.

W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Buczek Pan Bronisław Węglewski, Przewodniczący Rady Gminy Buczek Pan Andrzej Zieliński, radna Pani Elżbieta Malinowska oraz przedstawiciele Gminy Pani Ewelina Krzyżańska i Pani Elżbieta Czapińska.

Udział w zebraniu wzięło 29 mieszkańców. Po zgłoszeniu kandydatury na sołtysa w głosowaniu tajnym z ilością 28 głosów na sołtysa wybrana została Pani Anna Kowalska. Podczas zebrania sołeckiego Wójt Gminy Buczek omówił sprawy dotyczące sołectwa, przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne gminy, a przede wszystkim  zapoznał mieszkańców z planami budowy infrastruktury Lidla.

Samorząd Gminy Buczek składa  serdeczne podziękowania za pracę społeczną dotychczasowej sołtys Pani Agnieszce Gebel, a nowo wybranej Pani sołtys  życzymy  owocnej, skutecznej  i satysfakcjonującej pracy społecznej na rzecz mieszkańców  sołectwa Gucin.

Skip to content