Nowy okres zasiłkowy – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 01.08.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A

Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2023r. za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
  • bankowość elektroniczna. 

Okres świadczeniowy 2023/2024 trwa od dnia 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2023/2024, od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r., a w przypadku wniosków składanych on-line, od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2023 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, od dnia 01.09.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2023r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, od dnia 01.10.2023 r. do dnia 31.10.2023r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, zostanie złożony od dnia 01.11.2023 r. do dnia 30.11.2023r.

– przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2024 r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, zostanie złożony od dnia 01.12.2023r. do dnia 31.01.2024r.

– przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2024 r.

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A lub pod numerem telefonu: 43 67741 59 wew. 23.

Skip to content