Nowy dyrektor przedszkola w Buczku

27 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Buczek wręczył akt powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Buczku  Pani Monice Mikołajewskiej na okres 10 miesięcy tj. od września 2020 r. do 30 czerwca 2021r. Powierzenie stanowiska jest wynikiem rezygnacji ze stanowiska poprzedniej Pani Dyrektor Przedszkola, która wybrała nauczanie języka polskiego w Szkole Podstawowej w Czestkowie.

Organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola nauczycielowi lub wicedyrektorowi tej samej placówki nie dłużej jednak niż na okres 10 miesięcy ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19.

Wójt nowej Pani Dyrektor Przedszkola życzył kreatywności w dążeniu do rozwoju placówki, skutecznego zarządzania oraz owocnej współpracy ze wszystkimi organami szkoły, jak również z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.

Skip to content