Czwarta aktualizacja wytycznych GIS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 26 sierpnia 2020 r. znak DSR.V.831.104.2020.AB poinformowało, że 25 sierpnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał czwartą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i opublikował ją na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektorasanitarnego-
z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolepodstawowej-
i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmiw-
wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja.

pismo do gmin z informacją o nowych wytycznych GIS dla OP-3

Skip to content