Nasze miejsce na ziemi – świetlica wizytówką Bachorzyna

logo akademia filantropii

W 2020 roku sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie było pozyskanie środków w formie dotacji w kwocie 4800,- zł na projekt pn.  „ Nasze miejsce na ziemi – świetlica wizytówką Bachorzyna „ w ramach programu „Działaj Lokalnie „  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”.  Projekt obecnie jest w trakcie realizacji, jego zadaniem jest kontynuowanie działań projektu z roku 2019 poprzez dalsze zagospodarowanie terenu – placu wokół świetlicy wiejskiej w Bachorzynie.  Realizacja projektu z 2020 roku polega  na dokończeniu prac przy alejce, poprzez zakupienie 4 ton grysu, rozłożenie i zagęszczenie go na samej nawierzchni.  Celem projektu jest również doprowadzenie do kultury terenu – placu przylegającego do świetlicy, tak aby powstała murawa trawnikowa, na której w przyszłości planuje się przez mieszkańców  odbywanie na świeżym powietrzu ćwiczeń gimnastycznych.  W tym celu zakupiona została kosiarka i preparat zwalczający chwasty. Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono 15 par kijków nordic walking.

Projekt ze względu na pandemię koronawirusa realizowany jest z zachowaniem wszelkiej ostrożności. Zakupiono : wodę mineralną, maseczki, rękawice, mydło antybakteryjne i żel do dezynfekcji rąk. Przestrzegana jest również odległość między osobami.

Zakończeniem wykonywanych prac  na przełomie miesiąca września/października  br. dla mieszkańców sołectwa   z zachowaniem wszelkiej ostrożności, zorganizowane zostaną ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, na utworzonej murawie trawnikowej – terenie przylegającym do budynku świetlicy.  Ćwiczenia gimnastyczne poprowadzone zostaną  przez nauczyciela wychowania fizycznego   w  ramach wolontariatu.

Marzeniem mieszkańców jest, by na tym terenie w przyszłości powstała  siłownia plenerowa, która byłaby doskonałą formą aktywności fizycznej, z której mieszkańcy mogli by korzystać codziennie. Do realizacji projektu oprócz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich bardzo aktywnie włączają się mieszkańcy Bachorzyna, wolontariusze.

Skip to content