Nowe nakładki asfaltowe i inne inwestycje

W ostatnich dniach kwietnia w gminie Buczek zostały zmodernizowane nowymi nakładkami asfaltowymi drogi o długości 5 km za 1.090.000 zł w Czestkowie A, w Woli Buczkowskiej i w Buczku ul. Wąska( jest to zobowiązanie z ubiegłego roku). 12 maja odbył się przetarg na długo oczekiwaną ul. Brojsce o długości 1 km. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 430 tys. zł. Długi czas oczekiwania na realizację tej inwestycji wynikał z faktu wykupu działek pod nią i związane z tym wszelkie formalności, które trwały prawie trzy lata. Ulica ta wymaga natychmiastowej nakładki i dlatego zrobimy wszystko aby do końca czerwca droga została zmodernizowana.

Przetargi, które teraz są ogłaszane są prawie 60% droższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Po przyjęciu wykonania budżetu za miniony rok będziemy ogłaszać następne przetargi, a mamy w planie położenie kolejnych 7 nakładek, jak również przebudowę stadionu na którą otrzymaliśmy z Polskiego Ładu dofinansowanie w wysokości 3.300.000 zł. Czas realizacji tej inwestycji to 24 m-ce, być może uda się zakończyć ją wcześniej.

Kolejny przetarg z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w kwocie 5.700.00 zł to budowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz powiększenie i modernizacja oczyszczalni ścieków Czestków F. Inwestycja ta ma zabezpieczyć dostawę wody w całej gminie na wystarczającym poziomie. Warunki dostawy wody zostaną polepszone również poprzez budowę stacji uzdatniania wody w Buczku która została już rozstrzygnięta w przetargu za 3.300.000 zł z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.700.000 zł.

Jesteśmy już po przetargu na renowację naszego parku w Buczku. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚ w Łodzi w wysokości ok 400 tys. a całość inwestycji to koszt 700 tys. zł.

Bardzo istotnym elementem w całym procesie inwestycyjnym dla gminy jest to, że nie jesteśmy zadłużeni a mamy zapas pieniędzy z ubiegłego roku w wysokości 8,5 mln zł.

            Wójt Gminy Buczek

Skip to content