Integracja mieszkańców Bachorzyna na „PIKNIKU POD CHMURKĄ”

W 2019 roku sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich  i mieszkańców z Bachorzyna było pozyskanie środków na dwa projekty w formie dotacji. Zwieńczeniem wykonywanych prac został zorganizowany w dniu 28 września 2019 roku Piknik Integracyjny pod chmurką, podsumowujący realizację dwóch projektów.

Pierwszy projekt pod nazwą :

 „Ocalić od zapomnienia – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Bachorzyn „  realizowany był w ramach Grantu Sołeckiego, współfinansowanego z budżetu  Województwa Łódzkiego, na kwotę 12.550,- zł (w tym 10.000,- dotacja + 2.550,- zł wkład własny -finansowy Gminy Buczek)

Celem tego projektu było przede wszystkim uprzątnięcie terenu wokół Świetlicy i doprowadzenie go do kultury. W ramach tego projektu było także zakupienie zadaszenia tarasu wraz z dwoma ławkami i stołem przed głównym wejściem do budynku oraz zakupienie i posadowienie kamienia pamiątkowego, poświęconego króciutko historii Bachorzyna.

Drugi projekt pod nazwą :

„Świetlica  wizytówką Bachorzyna „  dofinansowany ze środków  programu „Działaj Lokalnie „ Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem „ na kwotę 8.610,- zł ( w tym 5.850,- zł dotacja + 600,- zł wkład własny – finansowy Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie  + 2.160,- zł wkład własny niefinansowy – praca wolontariuszy).

Z kolei celem tego projektu było zdemontowanie starego rozpadającego się ogrodzenia wokół Świetlicy, oczyszczenie tego terenu z krzaków i chwastów, przygotowując grunt pod nasadzenia krzewów. W ramach  projektu zakupiono 250 sztuk krzewów (tui) i nasadzono je w miejsce byłego ogrodzenia. Zakupiono również kostkę brukową i obłożono nią wydzielone miejsce na ognisko, wydzielono teren i utwardzono zakupionym kruszywem i obłożono krawężnikami tzw. alejki.

W spotkaniu udział wzięli :

– Władze Gminy Buczek na czele z Wójtem Panem Bronisławem Węglewskim.

– Dyrektor Domu Kultury w Zelowie i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”  Pani Małgorzata Dębkowska

– zaprzyjaźnione koleżanki z Gminy Buczek, Łasku i Zelowa

– mieszkańcy Sołectwa Bachorzyn

Ogółem w spotkaniu wzięło udział około 110 osób.

integracja w Bachorzynie

Podczas Pikniku Integracyjnego w ramach Grantu Sołeckiego symbolicznie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą historii miejscowości oraz przeprowadzono konkurs z wiedzy nt. sołectwa w Bachorzynie oraz Gminy Buczek.

Z kolei  przy drugim projekcie w ramach programu „Działaj Lokalnie” symbolicznie posadzono drzewo dębu i umieszczono przy nim tabliczkę z napisem  „ Dla upamiętnienia 20 rocznicy członkostwa w strukturach NATO i 15 rocznicy w Unii Europejskiej „. W ramach tego projektu podczas spotkania przeprowadzono również konkurs z wiedzy nt.: inwestycji zrealizowanych w Bachorzynie i Gminie Buczek dzięki dotacjom unijnym.

Spotkaniu integracyjnemu  przy ognisku towarzyszył zespół, wykonując utwory, umilając w ten sposób czas przy muzyce na żywo.

integracja w Bachorzynie integracja w Bachorzynie integracja w Bachorzynie

 

Mieszkanki z Bachorzyna, w tym członkinie Stowarzyszenia we własnym zakresie przygotowały żurek, pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem, tort, ciasta, sałatki.

integracja w Bachorzynie integracja w Bachorzynie integracja w Bachorzynie

Podczas Pikniku prezes Stowarzyszenia Jadwiga Ratajczyk dokonała podsumowania realizowanych projektów oraz złożyła podziękowania za wsparcie finansowe i pracę fizyczną przy ich realizacji niżej wymienionym osobom :

wójtowi Gminy Panu Bronisławowi Węglewskiemu, Prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem” w Zelowie Pani Małgorzacie Dębkowskiej, Danielowi Błońskiemu, Prezesowi FRGZ Markowi Góreckiemu, Tomaszowi Kansy, Józefowi Kaczorowskiemu, Mariuszowi Kowalczykowi, Bogdanowi Tarczewskiemu, Andrzejowi i Błażejowi Taborowskim, Marcinowi Lipińskiemu, Rafałowi Kwiatkowskiemu, Włodzimierzowi Klimczakowi z małżonką, Maciejowi Zawiasa, Rafałowi i Henrykowi Zelmozer, Marcinowi i Jackowi Walczak, Mieczysławowi Grabarz, Rafałowi Witusik, Józefowi Malinowskiemu, Pawłowi Płócienniczakowi, Ireneuszowi Wejmanowi, Jerzemu Pogockiemu, kolegom z OSP Buczek, kolegom z Urzędu Gminy, członkiniom Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna.

integracja w Bachorzynie

Reasumując, realizacja dwóch projektów jednocześnie zwiększyła aktywność społeczną mieszkańców, a także spowodowała nawiązanie większej współpracy międzypokoleniowej. Dzięki realizacji tych projektów nastąpiła poprawa wizerunku miejscowości Bachorzyn, a obecnie sama Świetlica Wiejska stała się centrum, wokół której kręci się życie miejscowości.

Jadwiga Ratajczyk

Skip to content