Nabór wniosków o dotację na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Buczek informuje, że w 2019 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W związku z powyższym rolnicy zainteresowani usunięciem w 2019 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy Buczek wniosek o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 26 listopada 2019 roku do godziny 15:00.
Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania  foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W przypadku nieotrzymania przez Gminę Buczek dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane w 2019 roku.
W przypadku nieuzyskania minimalnego tonażu kwalifikującego Gminę do złożenia wniosku i tym samym ubiegania się o dofinansowanie –wniosek nie będzie złożony.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników.  Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek, sekretariat.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy  tel. 436774497, e-mail: rolnictwo@buczek.org.pl
Wniosek o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Iwona Ratajczyk

Wniosek do pobrania

Skip to content