Gmina Buczek zakończyła przebudowę drogi gminnej

Gmina Buczek  zakończyła przebudowę drogi gminnej nr 103115 E Buczek – Józefatów dofinansowaną  z Funduszu Dróg  Samorządowych

 

8 listopada 2019r. dokonano odbioru zakończonych robót na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 103115 E Buczek – Józefatów. Koszt  wykonanych robót na drodze o długości 1,97 km wynosi około 1,63 mln zł. W ramach dofinansowania Gmina Buczek otrzymała z Funduszu Dróg  Samorządowych dotację w wysokości 655 028,00 zł, z budżetu gminy na inwestycję wydano kwotę 655 028,60 zł .  

Wykonane zostały prace modernizacyjne na całym odcinku drogi 1,97 km, wykonano poszerzenie jezdni z kostki brukowej o szerokości 150 cm na odcinku 1,32 km. Szerokość jezdni na  całej drodze będzie wynosić będzie od 5,5m do 6 m. Wybudowano nowe wyniesione  przejście dla pieszych w obrębie szkoły i ośrodka zdrowia w Buczku.

Przed położeniem warstwy asfaltu wyregulowane zostały studnie kanalizacyjne i wodociągowe. Wprowadzono nowe oznakowanie pionowe poziome drogi zmieniające organizację ruchu w obrębie Buczku .W obrębie szkoły i ośrodka obowiązuje ograniczenie szybkości do 20 km/h.

Gmina prosi użytkowników drogi o przystosowanie się do wprowadzonego oznakowania i ograniczeń prędkości.

 

Wiesław Szczepaniak

 

Skip to content