Kolejna droga przebudowana w Gminie Buczek

12 marca br. otwarte zostały oferty dotyczące przetargu na wykonanie zamówienia publicznego  Remont i przebudowę dróg w gminie   Buczek. Oferenci złożyli  3 oferty na wykonanie zamówienia. Najniższa cena oferty wynosi  551 158,38 zł brutto, najwyższa cena zaoferowana za wykonanie   zamówienia wynosi 595 889,81 zł  brutto .We wszystkich ofertach  udzielono 60 m-cy  gwarancji na wykonanie zadania.

Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch zadań tj. remontu drogi gminnej nr 103111E  Malenia –Strupiny –Sowińce na odcinku 2,28  km  i remont drogi wewnętrznej  w Czestkowie  F na odcinku 0,295 km. W ramach zamówienia wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej warstwą asfaltu i położenie nowej nawierzchni ścieralnej  z asfaltu o grubości  do 4 cm po zagęszczeniu. Wykonane  zostanie utwardzenie  poboczy. Zakończenie  planowanej inwestycji planowane jest   20 lipca 2020 r.

Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie  inwestycji dotyczącej remontu  drogi gminnej nr 103111E  Malenia –  Strupiny – Sowińce na odcinku 1,368 km  na kwotę dofinansowania 244 640,00 zł  do Urzędu  Marszałkowskiego  w Łodzi .

Skip to content