Gazyfikujemy budynki użyteczności publicznej

Od września br. trwają przetargi  dotyczące udzielenia zamówień publicznych na wykonanie kotłowni gazowych w:  SPZPOZ w Buczku, Szkole Podstawowej w  Buczku, Urzędzie  Gminy w Buczku. Przyłączenie w/w budynków do sieci gazowej poprzedzone zostało termomodernizacją tych obiektów zmniejszającą w znacznym stopniu ich zapotrzebowanie na  energię cieplną. Na wykonanie kotłowni gazowych i wewnętrznych instalacji gazowych w tych obiektach Gmina Buczek przeznaczyła ponad 1 mln zł

Dzięki wybudowaniu sieci gazowej w  części miejscowości  Buczek  i Bachorzyn wielu ich mieszkańców wykonało przyłącza i  kotłownie gazowe w swoich budynkach. Sukcesywnie są składane wnioski do PSG sp. z o.o.  o  wykonanie kolejnych przyłączy  gazowych do  budynków  mieszkalnych   w tych wsiach.

Mamy nadzieję ,że w następnych latach  PSG sp. z o.o. wybuduje dawno  obiecywaną sieć gazową w sołectwie Czestków B, Czestków A i Czestków  F.

Skip to content