I Powiatowe Halowe Zawody MDP 2024 w Buczku

Pierwszy tydzień ferii  druhowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu łaskiego postanowili spędzić aktywnie na szkoleniu ppoz. , by móc zaprezentować wyniki swojej pracy w dniu 3 lutego podczas I Powiatowych  Halowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP w hali sportowej w Buczku. Nad regulaminowym przebiegiem zawodów czuwali oficerowie PSP w Łasku oraz Komendant Gminny OSP w Buczku dh Włodzimierz Czech i Wiceprezes Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Woj. Łódzkiego dh Wojciech Pokora.

W zawodach wystartowało 6 MDP z całego powiatu łaskiego oraz kilka poza konkurencją. OSP Buczek reprezentowały drużyny dziewcząt i chłopców oraz poza konkurencją druga drużyna dziewcząt i połączona z Sędziejowicami drużyna chłopców.

Bardzo dobry wynik uzyskała drużyna MDP dziewcząt z Buczku kwalifikując się do zawodów wojewódzkich. Kategorie chłopców wygrała drużyna MDP Okup, drugie miejsce w kategorii chłopców uzyskała również drużyna z Buczku.

Bardzo dobrze zaprezentowała się również II drużyna dziewcząt z Buczku startująca poza konkurencją. Również najlepszy czas zadania bojowego w kategorii dziewcząt uzyskała Natalia Karasińska z  MDP w Buczku. Wszyscy młodzi druhowie startujący w zawodach obdarowani zostali okolicznościowymi nagrodami i upominkami.

Cieszy nas tak liczny udział młodych druhów z Buczku i ich znakomite wyniki, które są wynikiem ogromnego zaangażowania i  pracy nie tylko młodzieży, ale również  ich przełożonych: Z-cę Naczelnika OSP Buczek dh Bartłomieja Pająka, dh Agnieszki  Czech i Komendanta Gminnego dh Włodzimierza Czecha.

Wkrótce po zakończeniu  I Powiatowych Halowych  Zawodów MDP odbył się również IX Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Wojciecha Pokory.  Systemem rozgrywek „każdy z każdym” 4 drużyny  z Buczku, Sędziejowic, Wodzierad i Łasku  i  rywalizowały ze sobą z ogromnym zaangażowaniem, prezentując  wysoki poziom sportowy.

Zawody wygrała drużyna OSP Buczek , przed Sędziejowicami, Wodzieradami i Łaskiem.

Druhowie z Buczku reprezentować też będą powiat łaski  na zawodach wojewódzkich.

Nagrody w obu w/w zawodach sponsorowali wójtowie gmin, Starosta Łaski Piotr Wołosz oraz Wiceprezes Prezydium  Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Woj. Łódzkiego dh Wojciech Pokora.

Skip to content