Grant Sołectwo Na Plus 2023 pn. „Edukacja – Integracja Sołectwa Bachorzyn”

Tabliczka sołectwo 2023

W dniu 16 września 2023 roku zorganizowany został Piknik Integracyjny, podsumowujący realizację  projektu „Edukacja-Integracja Sołectwa Bachorzyn”.

Projekt realizowany w ramach Grantu „Sołectwo Na Plus”, współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, na kwotę 14.000,- zł (w tym 12.000,- dotacja + 2.000,- zł wkład własny – finansowy Gminy Buczek).

Celem  projektu było zintegrowanie lokalnej społeczności, jak i zbliżenie do siebie różnych grup wiekowych, poprzez uczestniczenie w 3 dniowym wyjeździe integracyjno – studyjnym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz zakupu drzwi wraz z ościeżnicą do Świetlicy Wiejskiej.

Podczas wyjazdu mieszkanki Sołectwa podziwiali tereny i zabytki Elbląga i okolic, w tym też  Przekopu Mierzei Wiślanej.

Zwiedzono także 3 wioski tematyczne i zapoznano się z ich działaniem.

Były to :

  1. „Żuławska Wieś Tradycji Dłużyna/Węzina” zrzeszająca 5 sąsiadujących ze sobą wiosek, w której mieszkanki Bachorzyna poznały wiejskie tradycje Żuław Elbląskich.
  2. Anielska Wieś – Aniołowo” – jedna z pierwszych wiosek tematycznych, położona na granicy dwóch krain geograficznych, Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław Wiślanych. Mieszkanki sołectwa Bachorzyn podziwiały wieś Aniołowo, przez którą biegnie szlak aniołów i urokliwych zakątków.
  3. „ Wieś Dobrego Czasu „ – Nowe Monasterzysko

W związku z tym, że Nowe Monasterzysko jest wioską dobrego czasu, toteż mieszkańcy gminy zapraszają gości do rodzinnego spędzania czasu w ich miejscowości.

W ramach projektu podczas wyjazdu integracyjno – studyjnego był jeden wyjątkowy podkreślenia dzień, w którym mieszkanki sołectwa z Bachorzyna uczestniczyły w zorganizowanych warsztatach serowarskich w Akademii Siedliska pod Lipami w miejscowości Dłużyna gmina  Elbląg.

Warsztaty prowadziła Joanna Włodarska, twórczyni Akademii Siedliska.

W czasie trwania 9 godzinnych warsztatów, mieszkanki Bachorzyna poznały sekrety wytwarzania serów z mleka krowiego w warunkach domowych, serów takich jak: koryciński, żuławski, feta i oscypek.

Na zakończenie uczestniczki otrzymały dyplomy ukończenia warsztatów oraz materiały zawierające przepisy. Wytworzone sery uczestniczki przywiozły ze sobą, które na Pikniku Integracyjnym  zostały wyłożone na patery do degustacji  uczestnikom Pikniku.

Podczas spotkań  zarówno  na warsztatach serowarskich, czy wioskach tematycznych mieszkanki sołectwa Bachorzyn promowały również swoją gminę, powiat i województwo, nawiązując do zagłębia truskawkowego, pn. Buczkowska Truskawka Marką Województwa Łódzkiego. Mieszkanki Bachorzyna  zabrały również ze sobą konfiturę truskawkowo – rabarbarową, oraz gadżety takie jak torebki w kształcie truskawki, ulotki. Ponadto nadmienić należy, iż mieszkanki sołectwa Bachorzyn podczas zajęć na warsztatach serowarskich ubrane były w fartuszki z logo Gminy Buczek.

W spotkaniu integracyjnym udział wzięli zaproszeni goście w osobach :

– Przewodniczący Rady Gminy w Buczku – Pan Andrzej Zieliński

– Sekretarz Gminy Buczek – Pani Zenona Romankiewicz

– Radny Gminy Buczek – Pan Mariusz Kowalczyk

– zaprzyjaźnione koleżanki z Gminy Buczek, Łasku i Zelowa

– mieszkańcy Sołectwa Bachorzyn

Członkinie Stowarzyszenia we własnym zakresie przygotowały żurek, grochówkę, grill, pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem, ciasta, sałatki oraz smakołyki dla dzieci.

Członkinie również przygotowały na stoisku pokaz rękodzieła lokalnego. Atrakcją wydarzenia była stworzona również strefa dla dzieci. Z myślą o najmłodszych została uruchomiana zjeżdżalnia dmuchana, gry i zabawy. Całemu wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna.

Podczas Pikniku prezes Stowarzyszenia Jadwiga Ratajczyk wspólnie z sołtysem Panem Mieczysławem Grabarz dokonała podsumowania realizowanego projektu oraz złożyła podziękowania za wsparcie finansowe i pracę fizyczną  przy jego realizacji niżej wymienionym osobom: wójtowi Gminy Panu Bronisławowi Węglewskiemu, kolegom z OSP Buczek, Dyrektor GOKiS Pani Jolancie Nietupskiej, Mariuszowi Kowalczykowi, Bogdanowi Tarczewskiemu, Błażejowi Taborowskiemu, Maciejowi Zawiasa, Rafałowi i Henrykowi Zelmozer, Mieczysławowi Grabarz, Rafałowi Witusikowi,  Józefowi Malinowskiemu, Pawłowi Płócienniczakowi, członkiniom Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna.

Reasumując, celem zrealizowanych projektów było wspieranie działalności wspomagającej rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez podtrzymywanie tradycji kulturalnej, kulinarnej.

Główną potrzebą była również integracja różnych grup wiekowych, zarówno na terenie gminy jak i w kraju.

Realizacja projektu umożliwiła aktywny rozwój umiejętności kulinarnych, poznanie kultury, zwyczajów, tradycji innego regionu Polski.

 

 Jadwiga Ratajczyk

Skip to content