Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na zagospodarowanie parku w Buczku

Gmina Buczek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  na realizację zadania „Budowa ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku”. Dofinansowanie zostało przyznane do wysokości 641.689,00 zł, w tym pożyczka do kwoty 256.679,00 zł oraz dotacja do kwoty 385.010,00 zł.  

Skip to content