Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Buczek

Na podstawie § 8 Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Buczek przyjętego uchwałą Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Buczek z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy Buczek informuję, że wnioski o nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Buczek przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy Buczek w dniach 15 – 30 kwietnia 2024 r. Formularz wniosku można pobrać w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu Gminy w Buczku lub ze strony internetowej.
Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Buczek do wglądu w Biurze Rady Gminy Buczek oraz na stronie internetowej www.buczek.pl

Uchwała, regulamin, wniosek

Skip to content