Rejon Energetyczny Bełchatów – przerwy w dostawie prądu

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie
energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

Data i godz. planowanej przerwy – 18.11.2019 08-12
Nr wyłączonej stacji transformatorowej – 8-0520
Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej – Malenia 3
Miejscowości / ulice zasilane z wyłączonej stacji – Malenia, Strupiny

Skip to content